Clienten - Methode Van Dixhoorn

VEEL STRESS, OVERSPANNEN OF BURN-OUT?

Leer ontspannen en kom tot rust

Stress, overspannen of last van een burn-out?

Stress, overspannen en burn-out

Veel klachten en problemen hangen samen met een te hoge spanning. Deze spanning (of overspanning) wordt vaak opgebouwd in periodes van drukte, thuis, op het werk of door ziekte. Wanneer deze spanningen niet overgaan en in het lichaam blijven, kunnen er verschillende spanningsklachten  ontstaan. Denk daarbij aan slecht slapen, hoofdpijn, een opgejaagd gevoel, stress, burn-out, nek- en rugklachten of hyperventilatie. Adem- en ontspanningstherapie kan helpen met deze overspanning om te gaan en de spanningsklachten te verminderen.

Adem- en ontspanningstherapie

Methode Van Dixhoorn is een adem- en ontspanningstherapie die leert om te gaan met een te hoge spanning en stress. De methode geeft inzicht in de aard en de oorzaak van de spanningsklachten. Door ademtherapie met ontspanningstherapie te combineren wordt de natuurlijke adembeweging hersteld en leer je hoe je lichamelijk en geestelijk kunt ontspannen. De Methode Van Dixhoorn legt de relatie tussen de adembeweging en de wervelkolom, waardoor de adembeweging op een natuurlijke manier wordt beïnvloed. Zelfs mensen die al benauwd worden als ze aan het ademen denken, kunnen daarom baat hebben bij een behandeling.

Waar de Methode Van Dixhoorn bij kan helpen?

Spanningsklachten
Bij spanningsklachten kan er sprake zijn van zowel lichamelijke als psychische problemen. De klachten ontstaan doorgaans door het opbouwen van een te hoge spanning en daardoor overbelasting (stress). Adem- en ontspanningstherapie richt zich op het herstellen van de verstoorde balans tussen spanning en ontspanning.
 • Hyperventilatie
 • Gevoel van gespannenheid of stress
 • Hoofdpijn
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Burn-out
 • Vermoeidheid
Functionele problemen
Functionele problemen hebben betrekking op het lichaam, het “bewegingsapparaat”. Mensen die functionele klachten ondervinden ervaren vaak ongemak en pijn bij dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld aan de rug, schouders of nek. Deze problemen kunnen chronisch zijn, waardoor iemand voor een lange periode last houdt van zijn klachten. Door de (te hoge) spanning in je lichaam te verminderen kan AOT de functionele problemen verminderen of zelfs verhelpen.
 • Houdings- en ademproblemen
 • Rug- en nekklachten
 • Chronische pijn
 • Whiplash
 • Stemproblemen
 • RSI-klachten
Psychische klachten
Psychische klachten kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals overgevoeligheid, een vervelende gebeurtenis of lange periodes van stress. Stress beïnvloedt je gevoel en je denkwijze en daarmee gedrag. Adem- en ontspanningstherapie geeft de handvatten om hier beter mee om te kunnen gaan.
 • Angst
 • Depressie
 • Paniekaanvallen
 • Fobieën
 • Traumaverwerking
Medische problemen
Mensen met medisch aandoening ervaren doorgaans meer pijn en vermoeidheid dan gezonde mensen. Daarnaast kunnen medische problemen ook leiden tot psychische klachten. Adem- en ontspanningstherapie kan helpen om deze spanning te verminderen en bijdragen aan het verlagen van de ziektelast.
 • Neurologische problemen (zoals Parkinson, CVA, MS)
 • Hartproblemen (zoals na hartinfarct of bij chronisch hartfalen)
 • Longproblemen (zoals COPD, Astma, Covid-19)
 • Kanker
 • Dementie
 • Andere chronische aandoeningen

Verloop van de behandeling

De behandeling start met een proefbehandeling van ongeveer vier sessies. Hierin wordt de indicatie voor adem- en ontspanningstherapie vastgesteld. Samen met de therapeut wordt gezocht naar een instructievorm waarbij een waarneembare ontspanning ontstaat. Instructies kunnen zowel liggend, zittend of in staande houding worden gegeven. De oefeningen zijn in principe door iedereen uit te voeren en zijn gemakkelijk in het dagelijks leven toe te passen. Bij een behandeling kan de therapeut ook gebruik maken van handgrepen (manuele technieken). Deze handgrepen kunnen je bewuster maken van adem, houding en ook van de spanning in het lichaam.

Tijdens de behandeling wordt duidelijk of de klachten reageren op ontspanning. Je wordt bewuster van spanning en ontdekt waarop te letten om spanningsproblemen de baas te worden. Bijvoorbeeld door vaker rustpauzes te nemen, de ademhaling te reguleren, de schouders of kaken bewust los te laten of de aandacht te verleggen.

Het is gebruikelijk om na vier sessies te evalueren. Gezamenlijk wordt bekeken of de behandeling voldoende resultaat heeft opgeleverd en het zinvol is om door te gaan.

Leren ontspannen bij een burn-out of stress

Vind een therapeut in de buurt!

Vergoedingen

Een behandeling adem- en ontspanningstherapie wordt meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. De behandelingen vallen niet onder het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering en niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt.

Overzicht
Vergoedingen voor behandelen bij burn-out en stress
Kwaliteitsregister voor behandelaars van burn-out en stress klachten

Kwaliteit

De Methode Van Dixhoorn biedt een driejarige opleiding om als adem- en ontspanningstherapeut aan de slag te kunnen. Na deze opleiding ontvangt de therapeut een certificaat. Alle gecertificeerde adem- en ontspanningstherapeuten die werken volgens de methode, staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS). Dit register heeft als doel de kwaliteit te waarborgen. Lees meer over de opleiding op onze opleidingspagina.

Veelgestelde vragen

Wat kan de bijdrage zijn van Methode Van Dixhoorn bij herstel van Covid-19 virus?

 1. Acute fase tijdens opname ziekenhuis / IC of thuisisolatie
 2. Revalidatiefase ziekenhuis / revalidatiecentrum/ verpleeghuis
 3. Eerste 6-8 weken thuis
 4. Na 6-8 weken

Het doormaken van het Covid-19 virus kan forse klachten en beperkingen geven. Zowel fysieke als psychische componenten kunnen optreden, elkaar beïnvloeden en het herstel belemmeren. Op de voorgrond staan vaak kortademigheid, vermoeidheidsklachten en moeite met inspanning. Daarnaast kunnen psychische klachten als angst, onrust en gespannenheid optreden en somberheid of minder vertrouwen in het eigen lichaam. In de revalidatie wordt onderscheid gemaakt in verschillende fases. In alle fases kan de Methode Van Dixhoorn ingezet worden en helpen het herstel te bevorderen van dysfunctionele ademklachten en/of spanningsklachten.

Zijn alle spanningsklachten te behandelen met Methode Van Dixhoorn?

Adem- en ontspanningstherapie is eigenlijk geen behandeling van klachten. AOT is een methode om iemand te helpen het vermogen om te ontspannen en daarmee het vermogen om instructies met succes uit te voeren te verbeteren. Het is geen behandeling die iemand passief ondergaat, om af te wachten of het helpt. De deelnemer is van begin af medeverantwoordelijk en zoekt actief naar mogelijke veranderingen in zichzelf.

AOT is anders dan de behandeling door bijvoorbeeld een arts of een psycholoog, omdat van tevoren niet duidelijk hoeft te zijn wat precies de aard en mogelijke oorzaak van de klacht(en) is. Dit wordt in de loop van de (proef)behandeling onderzocht aan de hand van de respons op de oefeningen.

In de meeste gevallen wordt een ingang tot ontspanning gevonden en kan worden nagegaan of de verbeterde ontspanning invloed heeft op de klacht(en). De (proef)behandeling kan ook tot probleemverheldering en/of inzichten leiden.

Ik heb al eerder goed leren ademen, wat heb ik nog aan Methode Van Dixhoorn?

Ademen is geen trucje, het is een weerspiegeling van je mentale en fysieke toestand. De methode helpt je om je te ontspannen, waarbij de adem vaak juist niet direct wordt ‘benaderd’, maar indirect. Bijvoorbeeld via instructies voor de aandacht, voorstelling, houding of beweging. Hierdoor ga je als vanzelf op een meer natuurlijke manier ademen.

Waarom is scholing in ontspanning nodig, in elk zelfhulpboek kun je dit toch vinden?

Bewust ontspannen veronderstelt dat je de aandacht van buiten naar binnen brengt. Het proces van bewustwording houdt in dat je je eigen ervaringen onder woorden leert brengen en begrijpen. Een adem- en ontspanningstherapeut kan daarbij een belangrijke rol spelen en kan een “klankbord” voor je zijn. In de praktijk blijken veel mensen begeleiding nodig te hebben bij het actief en passief (leren) ontspannen. Via een boek is dat proces moeilijk te leren of te controleren.

Voor ontspanningsoefeningen kun je toch bij de fysiotherapeut terecht?

In de jaren ’70 en ’80 werd ontspanning vooral gedaan door psychologen. Zij leerden in hun opleiding hoe om te gaan met spierontspanning, wat tegenwoordig ook wel ‘applied relaxation’ of ‘toegepaste ontspanning’ heet. Door de jaren heen is deze vaardigheid uit de psychologische studies verdwenen en is juist het aandeel fysiotherapeuten heel erg gegroeid. Het werkveld van fysiotherapeuten heeft zich steeds verder uitgebreid en ook bewust ontspannen wordt steeds vaker gerekend tot het domein van de fysiotherapie. In werkelijkheid behandelt de opleiding tot fysiotherapeut doorgaans nauwelijks scholing of vaardigheid in ontspanningstechnieken. Het hangt er dus enorm vanaf in welke mate de betreffende fysiotherapeut zichzelf na de opleiding heeft bijgeschoold. Een aantal mensen met een fysiotherapeutische achtergrond hebben de driejarige opleiding volgens de Methode Van Dixhoorn afgerond. Bij hen kun je inderdaad terecht voor ontspanningstechnieken.

Wat is het verschil tussen ‘Mindfullness’ en Methode Van Dixhoorn?

Het zijn beide aandachtstrainingen, met als belangrijkste inhoudelijk verschil dat de adem- en ontspanningstherapie vrijer is en mindfulness meditatie meer gedisciplineerd. Mindfulness vraagt dagelijkse sterk gestructureerde mentale oefeningen om de aandacht erbij te houden. De Methode Van Dixhoorn gebruikt verschillende uitvoeringen die allemaal de aandacht kunnen verzamelen, zoals kleine en grote bewegingen, lichaamshoudingen, indirecte en directe ademoefeningen en zo nodig behandeling met zachte manuele technieken. Het gaat erom dat de individuele deelnemer deze uitvoeringen ervaart en tenminste één oefenvorm vindt die aanspreekt, haalbaar en effectief is, zodat deze deel van het dagelijks leefpatroon kan worden.

Is Methode Van Dixhoorn ook iets voor kinderen?

Kinderen kunnen uiteraard last hebben van spanning en reageren vaak heel snel op de behandeling. Vanaf 5-6 jaar kunnen jonge kinderen in principe instructies uitvoeren en op eigen gelegenheid herhalen. Dat doen ze wanneer ze merken dat het werkt. Vaak maken kinderen zich de oefeningen snel eigen en passen deze bijna vanzelf toe. Nog jongere, maar natuurlijk ook oudere kinderen, reageren vaak duidelijk en snel op handgrepen. Ze merken het effect direct en ervaren dit als prettig. De aanpak bij kinderen verschilt meestal wel van de aanpak bij volwassen, omdat de belevingswereld van een kind anders is.

Ik mediteer al, heb ik dan nog iets aan Methode Van Dixhoorn? Is het een vorm van meditatie of yoga?

Binnen de Methode van Dixhoorn speelt, net als bij meditatie en yoga, het richten van de aandacht een belangrijke factor. Een aantal oefeningen binnen de methode heeft een meditatief karakter en in die zin kan er overlap zijn tussen AOT en meditatie. Zo wordt binnen AOT ook gebruik gemaakt van bewegingsinstructies, gesprek, handgrepen, ademoefeningen, visualisaties, houding etc. om bij te dragen aan een grotere bewustwording en ontspanning.

In vergelijking met yoga zou je kunnen zeggen dat de oefeningen veel kleiner en subtieler zijn. Er ligt een nog groter accent op de werkelijke beleving van de oefeningen. Door kennis te maken met de methode kun je yogaoefeningen mogelijk nog intenser gaan ervaren.

Ik kan slecht stil zitten. Zijn ontspanningsoefeningen dan wel iets voor mij?

De meeste gangbare methodes vragen inderdaad dat iemand niet beweegt en zijn aandacht concentreert. Dit is voor een gespannen iemand juist heel moeilijk. Daarom zijn in de Methode Van Dixhoorn veel bewegingsinstructies opgenomen in verschillende houdingen. De bewegingen variëren in moeilijkheid, maar sluiten heel goed aan bij dagelijks gedrag en handelingen. De instructies zijn zo ontworpen dat door de beweging te doen de aandacht vanzelf getrokken wordt en concentratie ontstaat. Ook mensen die moeite hebben met stilzitten kunnen daarom verandering merken.