Corona-update-Methode-van-Dixhoorn

CORONA UPDATE

Maatregelen Methode van Dixhoorn

Laatste update: 22/04/2020

Het doormaken van het Covid-19 virus kan je forse klachten en beperkingen geven. Zowel fysieke als psychische componenten kunnen optreden, elkaar beïnvloeden en het herstel belemmeren. Op de voorgrond staan vaak kortademigheid, vermoeidheidsklachten en moeite met inspanning. Daarnaast kunnen psychische klachten als angst, onrust en gespannenheid optreden en somberheid of minder vertrouwen in je eigen lichaam.

 

Cliënten Revalidatie Covid-19

De fasen in de revalidatie zijn te verdelen in: acute fase (tijdens ziekenhuisopname of in thuisisolatie), de revalidatiefase (in ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis), eerste 6 tot 8 weken in de thuissituatie en tot slot de chronische fase na 6 tot 8 weken en kan zelfs maanden duren.

In alle fasen kan de Methode Van Dixhoorn adem- en ontspanningstherapie ingezet worden door gebruik te maken van eenvoudige oefeninstructies en handgrepen. De adem- en ontspanningstherapeut beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om je te kunnen ondersteunen bij je herstel van het corona virus.

Verwijzers Revalidatie Covid-19

Een adem- en ontspanningstherapeut van de Methode Van Dixhoorn kan meteen aan de slag en hoeft niet afwachten in de acute fase. Methode van Dixhoorn is herstelbevorderend op dysfunctionele (adem)componenten. Er wordt gewerkt middels kleine prikkel, indirecte ademoefeningen om de borstkas te mobiliseren en onrust/ spanning te reduceren. Gedurende verdere fasen in de revalidatie is Methode Van Dixhoorn ondersteunend op interactie tussen fysieke en mentale componenten. De behandelmethode is complementair aan reguliere multidisciplinaire zorgprotocollen van (long)fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen.

Adem- en Ontspanningstherapie als screeningsinstrument voorkomt juist onnodige zorg en hoge behandelkosten. Verzamelde data van afgelopen jaren (Resultatenproject) heeft uitgewezen dat AOT in korte tijd inzicht geeft in de mogelijkheden voor (interne) zelfregulatie van spanning.  De relatie tussen een verhoogde spanning en aanwezigheid van (fysieke) klachten wordt hierbij onderzocht. Na 4 sessies worden de mogelijkheden voor zelfregulatie door iedere behandelaar getoetst. Blijkt er voldoende respons op de behandeling te zijn, dan wordt (zinvolle) behandeling voortgezet (naar gelang de doelstellingen).

Leden Methode van Dixhoorn

Voor actuele informatie over maatregelen praktijkvoering COVID-1 verwijzen wij naar de website van het RIVM.