Meer informatie

Opleiding tot therapeut

Basisopleiding Adem- en Ontspanningstherapie

Het basisjaar is een complete inleiding in de Methode Van Dixhoorn. Je ondergaat de meeste technieken van de methode zelf en ervaart of procesmatig handelen bij jou past. Het basisjaar wordt afgerond met een eindverslag dat beoordeeld wordt door het Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie.

Na goedkeuring ontvang je een bewijs van deelname en kan tot vijf jaar na afronding van het basisjaar de vervolgopleiding in de richting A of B gevolgd worden. Daarnaast is het mogelijk aspirant-lid te worden van de beroepsvereniging Van Dixhoorn Vereniging (VDV).

De basisopleiding is verdeeld over drie blokken van vijf weken. Wekelijks is er een dag of dagdeel les. Het basisjaar staat op zichzelf en is een erkende opleiding voor paramedici.

Certificaatprogramma

Het certificaatprogramma tot adem- en ontspanningstherapeut bestaat uit een praktisch gedeelte van twee cursussen en vijf theoretische lesbijeenkomsten. Daarnaast voer je onder supervisie een aantal opdrachten uit. De technieken worden uitgediept en geoefend, zodat je deze procesmatig leert uitvoeren en afstemmen op de cliënt.

Certificaatopleiding richting A: Therapeut

De certificaatopleiding A gaat dieper in op de theorie en de praktijk van de Methode Van Dixhoorn. De technieken worden geoefend en verder uitgediept, zodat je deze uiteindelijk procesmatig kunt uitvoeren en afstemmen op de individuele cliënt.

Je leert beoordelen of klachten inderdaad te maken hebben met spanning en kijkt hoe de spanning van een cliënt te verminderen is. De nadruk ligt op praktisch oefenen van handgrepen, zachte manuele technieken om de aanwezigheid van onnodige spanning te onderzoeken. Onder supervisie worden in deze vervolgopleiding verslagen van proefbehandelingen en een eindcasus gemaakt.

In het tweede jaar volgen er nog drie lesblokken van vier wekelijkse dagdelen. Elke week is er een dag(deel) les. In het derde jaar vindt de lesdag om de twee weken plaats. In totaal bestaat het derde jaar uit drie lesblokken van drie dagen en een afsluitende tiende dag.

Certificaatopleiding richting B: Trainer

De certificaatopleiding B gaat dieper in op de verschillende manieren van spanningsregulatie. De theorie van procesmatig handelen bij onbegrepen en mogelijk spanning-gerelateerde klachten wordt uitgediept. Vanaf het begin geef je zelf instructies. Daarnaast leer je lessen opbouwen en vormgeven, waarbij aandacht is voor de volgorde van de instructies en de mogelijke variaties.

Het doel is om de lessen zo te kunnen verfijnen en variëren, dat het effect een individuele behandeling benadert. Door te leren en deelnemers te evalueren, merk je eerder op of iemand zich wellicht beter kan aanmelden voor een individuele behandeling. In dit certificaatprogramma worden onder supervisie meerdere verslagen van groepscursussen gemaakt.

Jaarlijks vinden de lessen plaats in drie blokken van drie dagen en is er een afsluitende tiende dag. In elk blok is er om de twee weken een lesdag.

Studiebelasting

Aantal lesuren
Aantal studie uren
Koppen koffie
Woorden schrijven

Word therapeut of trainer!